deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Deli Raziye gibi deyimi:

Deli Raziye gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Delice davranışlarda bulunan (kız veya kadın).

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.