deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Deliye her gün bayram deyimi:

Deliye her gün bayram deyiminin anlamı ve açıklaması

Her vesileden yararlanarak bayrammış gibi davrananlara taş atmak için söylenir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.