deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Demediğini koymamak deyimi:

Demediğini koymamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birisi için kırıcı, ağır, ileri geri konuşmak.
"Müdür sınıfa gelip bize demediğini koymadı."
"Aşk olsun anne! Çocuğa demediğini koymadın."
"Az önce bir müşteri geldi, bize demediğini koymadı"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.