deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dereyi görmeden paçaları sıvamak deyimi:

Dereyi görmeden paçaları sıvamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gerektiğinden çok önce veya henüz ortada hiçbir şey yokken hazırlanmaya kalkışmak.
"Dur hele kendisini görelim, dereyi görmeden paçaları sıvamayalım."
"Hele bir tanıyalım, görelim neyin nesiymiş, sen dereyi görmeden paçaları sıvama."
"Dereyi görmeden paçaları sıvamaya kalkarsan, yarı yolda kalırsın"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.