deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Derin düşüncelere kapılmak deyimi:

Derin düşüncelere kapılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi uzun uzadıya, her açıdan ele alarak etraflıca düşünmek.
"Yine derin düşüncelere kapılmışsın, umarım sorun yoktur."
"Yapılan teklif derin düşüncelere kapılmasına neden oldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.