deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Deve değil ki yedi yerinden boğazlansın deyimi:

Deve değil ki yedi yerinden boğazlansın deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kişinin gereken fedakârlığı yaptığını ve bundan fazlasının beklenmemesi gerektiğini ifade eder.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.