deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dibe vurmak deyimi:

Dibe vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

En kötü duruma düşmek.
"Sen iyice dibe vurduktan sonra mı iş bulacaksın?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.