deyimlerimiz.com

Dibi kırmızı balmumuyla çağırmadım ya deyimi:

Dibi kırmızı balmumuyla çağırmadım ya deyiminin anlamı ve açıklaması

Ben seni çağırmadım ya, kendin geldin.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.