deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dikkate şayan deyimi:

Dikkate şayan deyiminin anlamı ve açıklaması

Değerli.
"Sizin gibi dikkate şayan birinin öğrencisi olmaktan mutluyum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.