deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dikkatini çekmemek deyimi:

Dikkatini çekmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin ilgisini uyandırmamak.
"Bu film hiç dikkatimi çekmedi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.