deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dili bir karış dışarı sarkmak deyimi:

Dili bir karış dışarı sarkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Fiziksel bir aktiviteden, çalışmaktan dolayı çok yorulmak.
"Uzun süre koşunca, dili bir karış dışarı sarkmıştı."
"Dili bir karış dışarı sarkmış, traktörün arkasından yetişmeye çalışıyordu."
"Futbolcunun dili bir karış dışarı sarkmış, hala oyunda tutuluyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.