deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dışarıdan evlenme deyimi:

Dışarıdan evlenme deyiminin anlamı ve açıklaması

Kimi ilkel kavimlerde görülen, kendi soy ve boyundan evlenmeyip başka soy ve boylardan kız alma töresi.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.