deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dışına çıkmak deyimi:

Dışına çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Tanınan hak ve yetkileri aşmak.
"Yetkilerimin dışına çıkarak sana izin veriyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.