deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dörtnala dönmek deyimi:

Dörtnala dönmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok hızlı koşarak geri gelmek, yaklaşmak.
"İşiniz bitince dörtnala geri dönün."
"Hemen dörtnala eve dönmemiz gerekiyor."

Dörtnal:
1. Atın en hızlı koşma biçimi.
2. Bir işi çok çabuk yapma, acele etme.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.