deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Durun! deyimi:

Durun! deyiminin anlamı ve açıklaması

"Biraz zaman geçsin." anlamıyla cümlelerin başına gelen bir söz.
"Durun! Yarın kim haklı öğreneceksiniz."
"Durun! Az sonra haber gelir."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.