deyimlerimiz.com

Düşkün olmak deyimi:

Düşkün olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok önem, değer vermek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.