deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ekmediği yerden biter deyimi:

Ekmediği yerden biter deyiminin anlamı ve açıklaması

Umulmayan ve istenilmeyen yerde karşılaşılan kimseler için kullanılan bir söz.
"Ekmediği yerden biter derler, karşımıza çıktı yine hayırsız."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.