deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Eksik olmak deyimi:

Eksik olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Tamamlanmamış, bitmemiş durumda, noksan halde bulunmak.
"Bu ödev eksik olmuş."

2. İhtiyaç duyulmak, yeterli olmamak.
"Ekmeğin eksik olduğunu bilseydim gelirken alırdım."

3. Olması gerekenden daha az olmak, eksik gelmek.
"Bu soğan iki kilo eksik olmuş."

4. Ortamda bulunmamak.
"Tamam kızım, sen de eksik olma, bizimle gel."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.