deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

El yordamıyla deyimi:

El yordamıyla deyiminin anlamı ve açıklaması

Tahminlerine, sezgilerine dayanıp elle yoklayarak.
"El yordamıyla kibrit kutusunu buldum."
"Elektrikler kesilince merdivenlerden el yordamıyla indim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.