deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Elebaşı deyimi:

Elebaşı deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kötü, olumsuz iş veya hareketlerde önder olan kimse, sergerde.

2. Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.