deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Eli ayağı bağlı kalmak deyimi:

Eli ayağı bağlı kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapmak istediği bir şeyi, bir engel nedeniyle yapamaz durumda olmak.
"Fabrikada elektrikler kesilince, elimiz ayağımız bağlı kaldık."
"Makinesi bozulunca, terzinin eli ayağı bağlı kaldı."
"Çocuğun hastalığından dolayı elimiz ayağımız bağlı kalıyor, bir yere gidemiyoruz."
"Parası yok ki adamın, eli ayağı bağlı kalmış evde bekliyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.