deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Eline yüzüne bulaştırmak deyimi:

Eline yüzüne bulaştırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi gerektiği gibi yapamamak, başarısız olmak, becerememek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.