deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Elini göstermek deyimi:

Elini göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kağıt, okey vb. oyunlarda elindeki kağıdı veya taşı, oynayanlara belli edecek biçimde sözle, işaretle açıklayıp oynamak.
"Elini göstermeseydi oyunu kazanacaktık."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.