deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Elini sürmemek deyimi:

Elini sürmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Eliyle dokunmamak.
"Tablolara elini sürmemeye dikkat etti."

2. Hiç karışmamak, bir şey yapmamak.
"Sizin misafirleriniz, siz ağırlayın, ben elimi sürmem."

3. Bir işi kendine yakıştırmayarak tenezzül etmemek.
"Çöplere elini sürmedi, hepsini biz taşıdık."

4. İlgi göstermemek.
"Bilgisayara iki gündür elini sürmedi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.