deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Elle tutulacak yanı kalmamak deyimi:

Elle tutulacak yanı kalmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Sağlam bir yanı kalmamak.
"Bu masanın elle tutulacak yanı kalmamış."

2. Güvenli ya da değerli bir yanı olmamak.
"Bu adamın elle tutulacak yanı kalmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.