deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Elle tutulur, gözle görülür, dille anlatılır deyimi:

Elle tutulur, gözle görülür, dille anlatılır deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok açık, gizli bir tarafı yok.
"Şu zamana kadar elle tutulur, gözle görülür, dille anlatılır, bir iş yaptın mı sen?"
"Elle tutulur, gözle görülür, dille anlatılır bir olaydı, neyi gizlemeye çalışıyorlar ki!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.