deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Engelleri geçmek deyimi:

Engelleri geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Her türlü zorluğu başarıyla aşmak.
"Kış günü, köye ulaşmak için engelleri geçmeye çalışıyoruz."
"Tüm engelleri geçip, üniversitede okumaya başladı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.