deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Eseri bile kalmamak deyimi:

Eseri bile kalmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hiç bulunmamak, tükenmek, yok olmak.
"Evde tuz bitmiş, tuzlukta eseri bile kalmamış."
"Bugün hava çok güzel, dünkü havanın eseri bile kalmamış."
"Hastalığın eseri bile kalmamış, keyfi çok güzel."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.