deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Eski ağza yeni taam deyimi:

Eski ağza yeni taam deyiminin anlamı ve açıklaması

Turfanda bir şey yenilirken söylenen söz.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.