deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Estek köstek etmek deyimi:

Estek köstek etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Oyalamak, yersiz bahaneler bulmak, işten kaçınmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.