deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Eteğine yapışmak deyimi:

Eteğine yapışmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir kimsenin manevî desteğini istemek.
"Korkudan annesinin eteğine yapıştı."

2. Varlıklı, sözü geçer bir kimseden yardım ve himaye istemek.
"Yine eteğine yapışacak birini buldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.