deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Eyyam ağası deyimi:

Eyyam ağası deyiminin anlamı ve açıklaması

Değişen şartlara göre hareket eden, her fırsatta büyüklere yaranan ve dalkavukluk eden kimse, eyyam efendisi, eyyam reisi.
"Artık adam ol, eyyam ağası gibi davranmayı bırak."
"Bugünlerde o kadar çok eyyam ağası var ki, hangi biriyle uğraşacaksın."
"Bir eyyam ağası daha çıkıp basın açıklaması yaptı."
"Ben abisinin de nasıl bir eyyam ağası olduğunu iyi bilirim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.