deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ezip büzmek deyimi:

Ezip büzmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ezip parçalayarak tamamen değiştirerek kullanılmaz veya anlaşılmaz duruma getirmek.
"Sen kitap okuyup, kelime öğrenmezsen, ezip büzmeye devam edersin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.