deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Faaliyet göstermek deyimi:

Faaliyet göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Çalışmak.
"Destek hizmetlerimiz; haftanın yedi günü, yirmi saat faaliyet gösteriyor."
"Sabahtan beri oturuyorsunuz, bir faaliyet göstermiyorsunuz."

2. İşler durumda olmak, etkinlik göstermek, hizmet sunmak.
"Spor kulübümüz; basketbol, futbol, atletizm ve voleybol branşlarında faaliyet gösteriyor."
"O şirket Türkiye'de de faaliyet gösteriyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.