deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Façuna etmek deyimi:

Façuna etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sürtünme veya hava olaylarından korumak amacıyla halatı ince iple sarmak.
"Halat çımasını katranlı branda ile façuna ettik."

Façuna: Halatın örselenecek yerine tel veya sicimle yapılan sargı.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.