deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ferz çıkmak deyimi:

Ferz çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Satrançta piyon, karşıdaki en son kareye kadar sürülüp vezir olmak.
"Ferz çıkmak için iki hamlesi kalmıştı."

Ferz: Satranç oyununda vezir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.