deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Fes düştü kel açıldı deyimi:

Fes düştü kel açıldı deyiminin anlamı ve açıklaması

Saklanan bütün yalan ve dolanlar meydana çıktı. Saklanmaya çalışılan bütün gizli tarafları belli oldu.
"Karneyi aldın; fes düştü, kel açıldı."
"Kardeşin her şeyi anlattı; artık fes düştü, kel açıldı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.