deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Fırıldak çevirmek deyimi:

Fırıldak çevirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İsteğine ulaşmak için düzen kurmak, hileli iş görmek.
"Yine ne fırıldak çeviriyorsun sen?"
"Yine bir fırıldak çevirmek istiyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.