deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Fırıldak döndürmek deyimi:

Fırıldak döndürmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İsteğine ulaşmak için düzen kurmak, hileli iş görmek.
"Yine ne fırıldak döndürüyorsun sen?"
"Yine bir fırıldak döndürmek istiyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.