deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Fıstıkî makam deyimi:

Fıstıkî makam deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok ağır ve telaşsız.
"Tevfik Bey fıstıki makam geliyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.