deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Fitili alırken mumu söndürmek deyimi:

Fitili alırken mumu söndürmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir iş yapmaya çalışırken işe zarar vermek, faydadan çok zararı olmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.