deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Fiyasko vermek deyimi:

Fiyasko vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir girişim başarısızlıkla sonuçlanmak.
"Bu işte de fiyasko vermekten kurtulamadık."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.