deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gark olmak deyimi:

Gark olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Gömülmek, batmak.
"Yürümekte zorlandık, sürekli kar ve çamura gark olduk."
"Hastalıklı tavuklar, kireçlenip toprağa gark oldular."

2. Boğulmak.
"Kısa zamanda zenginliğe gark oldu."
"Haber duyulunca, aile sevince gark oldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.