deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Garplılaşma terbiyesi deyimi:

Garplılaşma terbiyesi deyiminin anlamı ve açıklaması

Batı ülkelerindekileri örnek alarak davranma.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.