deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gavur eziyeti yapmak deyimi:

Gavur eziyeti yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Acımadan zalimce davranmak, bile bile zahmet vermek.
"Bana gavur eziyeti yapmaktan bıkmadın mı oğlum?"
"Tavırlarınız, gavur eziyeti yapmaktan başka bir şey değil."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.