deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gavurun tembeli keşiş, Müslümanın tembeli derviş deyimi:

Gavurun tembeli keşiş, Müslümanın tembeli derviş deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendini büsbütün ibadete verip, dünyadan elini eteğini çeken kişiler için kinaye yollu söylenir.
"Gavurun tembeli keşiş, Müslümanın tembeli derviş olurmuş, bizim birader de derviş oldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.