deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gayriiradi / gayri iradi deyimi:

Gayriiradi / gayri iradi deyiminin anlamı ve açıklaması

İrade dışı (olarak), istemsiz.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.