deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gaz maskesi deyimi:

Gaz maskesi deyiminin anlamı ve açıklaması

Zehirli gazların solunmasını önlemek amacıyla özel olarak yapılmış gereç.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.