deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gelsin ... gitsin ... deyimi:

Gelsin ... gitsin ... deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yaşantı veya durumun rahatlığını anlatan bir söz.
"İşi kurmuş, elemanlar çalışıyor, gelsin paralar gitsin paralar."

2. Sorumsuzca davranıp işine gereken önemi vermemeyi anlatan bir söz.
"Sen gez toz, sonra gelsin para gitsin para, çok beklersin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.