deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Genizden konuşmak deyimi:

Genizden konuşmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Burnu tıkalı gibi konuşmak.
"Genizden konuşmaktan çok rahatsız, ameliyat olacak."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.